niedziela, 9 lutego 2014

Sprzedaż paliw.

Paliwa są produktem wszechobecnym w gospodarce i życiu codziennym każdego z nas. Ciepło wewnątrz budynków i sprawność obsługiwanych olejem napędowym urządzeń jest bardzo ważnym czynnikiem determinującym korzystanie z paliw i ich produktów pochodnych. Ekonomiczność i opłacalność dla odbiorcy zapewnia hurtowa sprzedaż paliw. Pozwala zaoszczędzić duże kwoty przeznaczone na zakup tych produktów. Ze względu na wiele zalet dużym powodzeniem na rynku cieszy się olej opałowy. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy bezpieczeństwo, wysoką wydajność, łatwą dostępność produktu. Dobrej jakości olej opałowy gwarantuje także większą żywotność urządzeń grzewczych. Osobną grupą produktów przeznaczonych do silników wysokoprężnych jest olej napędowy, czyli mieszanina wydzielonych z ropy naftowej w procesie destylacji węglowodorów naftenowych, parafinowych i aromatycznych. W zależności od zastosowania maja one różny skład i wzajemne proporcje węglowodorów. Hurtowa sprzedaż paliw obejmuje zarówno olej opałowy jak i olej napędowy.